HART: Highway Addressable Remote Transducer

Giao thức HART (Highway Addressable Remote Transducer) là một tiêu chuẩn toàn cầu để gửi và nhận thông tin tín hiệu kỹ thuật số (Digital) trên cùng đường truyền tín hiệu tương tự Analog giữa các thiết bị thông minh và hệ thống điều khiển hoặc giám sát hoặc thiết bị truyền thông cầm tay.

Cụ thể hơn, HART là một giao thức truyền thông hai chiều cung cấp khả năng truy cập dữ liệu giữa các thiết bị trường thông minh và hệ thống máy chủ (DCS / PLC hoặc Handheld Communicator). Máy chủ có thể là bất kỳ ứng dụng phần mềm nào từ thiết bị cầm tay hoặc PC để kiểm soát một nhà máy xử lý, quản lý thiết bị, an toàn hoặc hệ thống khác.

Giao thức Hart được phát triển bởi Emerson vào những năm 1980 như một giao thức truyền thông độc quyền, để giải quyết các khiếm khuyết trong giao thức truyền thông 4-20mA hiện có (giao thức này chỉ có thể truyền một tham số hoặc giá trị đo được). Với HART, các nỗ lực tự động hóa công nghiệp có thể đạt được giao tiếp hai chiều khắc phục các nhược điểm của 4-20mA, nhưng cũng giữ lại cơ sở hạ tầng của nó vì giao thức HART có thể gửi tín hiệu kỹ thuật số đồng thời với các tín hiệu tương tự mà không bị méo hoặc nhiễu. Giúp cho các công ty không phải tái đầu tư hệ thống thiết bị mà vẫn sử dụng được giao thức Hart.

Nguồn tham khảo: Internet

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ,